Getting ready by Italy

Greetings from the Italian team! See you soon Projekt 2017-3-PL01-KA105-047023 „Follow me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu …

Latvian team’s preparation

Everything is going on well! Greetings from the amazing Latvian team   Projekt 2017-3-PL01-KA105-047023 „Follow me” został sfinansowany przez Unię …