Movie from the project

Projekt 2017-1-PL01-KA105-037202 „Kinball In, Obesity Out” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

Our newspaper!

We managed to create our own newspaper. You will find it under the link below 🙂 Journalism-in-me   Projekt 2017-2-PL01-KA105-039116 …