Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Czersk W związku z trwającymi pracami nad projektem „Programu i trybu współpracy …