Obwieszczenie Burmistrza Czerska

Obwieszczenie Burmistrza Czerska  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki …