Kategorie
EUROMED EVE POLSKA SMART Society Zrealizowane wymiany

SMART Society: projekt „Kill your problems, not yourself”

W trakcie wymiany młodzieży, która odbyła się w Grudziądzu uczestnicy w wieku 13-17 lat z Polski, Litwy, Łotwy, Hiszpanii oraz Węgier zdobywali umiejętności związane z realizacją mini projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

Poniżej streszczenie przygotowanego projektu/warsztatu:

KILL YOUR PROBLEMS, NOT YOURSELF

Targeted age group: Young people (14-29)

Problems that’s being solved: Neglected mental health problems, high suicide rate

Time duration: 1 hour + energizer

Where: Online or in a town hall

When: Autumn or Winter

Needed materials: pens, paper, description cards, presentation

Detailed workshop description:
First step: Presentation about mental health, signs of mental health problems, steps to getting help.
Second step: Divide people into group’s of 5-6 people. Give them descriptions about people with different mental health issiues. Using the knowledge that they have learned during the presentation, the groups have to recognize and identify the signs of mental health issues and write the steps that the person should take to seek help.

Evaluation: The groups will present and explain their work, while disscussing their solutions with eachother.

Promotion: Gruops will create socal media posts using the hashtag #smartsociety2021

Kolejny projekt nawiązujący do problemu wysokiego wskaźnika samobójstw

Suicide is not a solution

Target group (16-25 y.o.)

Workshops will take place in summer camps and youth centers.

Description: We will speak about every possible reason ( expl. : Bullying, family issues, school and etc.) for committing suicide, explain how it leads to it .After we arrange discussion about possible solutions of how we can help or how we can get help, give ideas to participants. This workshop is dedicated to raise awareness about suicide problems.

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.