Kategorie
EUROMED EVE POLSKA mediAbility Zrealizowane wymiany

Młodzież z Litwy gotowa do przyjazdu do Polski

Uczestnicy grupy litewskiej – jeden z zespołów przygotowujących się do wymiany „mediAbility”, która ma odbyć się w dniach 20-29 września 2021 w Rzeszowie w Zajeździe Dwa Bratanki – przesłali nam zdjęcia ze spotkania przygotowawczego do mobilności.

Spotkania przygotowawcze z uczestnikami to jeden z nieodłącznych elementów projektu. Organizacje partnerskie od momentu potwierdzenia otrzymania funduszy, dzięki którym realizacja projektu jest możliwa, prowadzą intensywne działania przygotowawcze, które pomagają uczestnikom wymiany w pełni skorzystać z korzyści płynących z udziału w projekcie. Uczestnicy wymagają wsparcia pod względem przygotowania logistycznego, językowego, kulturowego i nie tylko.

Praca z uczestnikami projektu jest niezwykle ważna przy włączeniu do projektu uczestników z niepełnosprawnością umysłową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.