Kategorie
Działania lokalne EUROMED EVE POLSKA

HEUROPE – wolontariat

Od 8 października do 8 grudnia dwójka wolontariuszy: Paweł Margański i Piotr Narloch wezmą udział w działaniach lokalnych w ramach projektu HEUROPE.

Cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu HEUROPE

Przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii, jej historii i różnorodności.

Podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego znaczenia i dobrobytu jej narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci.

 Zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na poziomie Unii poprzez rozwijanie zrozumienia przez obywateli procesu kształtowania polityki Unii oraz promowanie możliwości zaangażowania społecznego i międzykulturowego oraz wolontariatu na poziomie Unii.

Zadania dla wolontariuszy:

-Promowanie idei wolontariatu i praw człowieka

-Promowanie różnorodności, tolerancji i szacunku

-Badania – jakich praw człowieka nie przestrzega się w przypadku osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Pomoc w organizacji kampanii uświadamiających społeczności przeciwko radykalizacji zachowań, ksenofobii, dyskryminacji i nawoływaniu do nienawiści w internecie wobec osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (mniejszościach), promocja praw człowieka i wolontariatu na poziomie UE.

Uczestnicy otrzymają certyfikat Europejskiego Korpusu Solidarności oraz certyfikat Youthpass potwierdzający udział w projekcie.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.