Kategorie
Działania lokalne

HEUROPE – konferencja podsumowująca projekt

W dniach 3-4 grudnia 2021 roku wzięliśmy udział w konferencji zwieńczającej projekt HEUROPE – Historical European Union Rememberance nOnformal Public Engagement.

W konferencji wzięło udział ponad 30 osób reprezentujących 6 krajów: Rumunię, Grecję, Portugalię, Hiszpanię, Polskę oraz Włochy. W formie zdalnej dołączyli do nas także uczestnicy z Malty.

Podczas konferencji dyskutowano na temat sytuacji przestrzegania praw człowieka w krajach Unii Europejskiej. Podczas dwóch dni wykładów i rozmów omówiono problem przemocy domowej w Rumunii i przedstawiono niedawno wprowadzane środki zapobiegawcze, zaprezentowano działania podjęte w ramach projektu przez naszą organizację – opowiedzieliśmy też o tym jak aktualnie wygląda sytuacja przestrzegania praw człowieka w Polsce. Kolejną aktywnością była praca w grupach, podczas której zaproponowaliśmy działania, które mogłyby potencjalnie poprawić standard przestrzegania praw człowieka w krajach Unii Europejskiej. Tematy nad którymi pracowaliśmy to: prawa kobiet, prawa osób LGBTQIA+, prawa mniejszości oraz prawa migrantów i uchodźców.

Zwieńczeniem konferencji było omówienie zmiany w programie Europe for Citizens. Poznaliśmy nowe zasady i tematy, na których program ma skupiać się najbardziej w latach 2021-2024. Zaproponowaliśmy 3 tytuły potencjalnych projektów, możliwych do zrealizowania według nowych wytycznych i w kilkuosobowych grupach opracowaliśmy ich szkice, które zostały później przedstawione reszcie uczestników konferencji. Po prezentacjach i wymianie spostrzeżeń na temat propozycji – oficjalnie zakończyliśmy konferencję zostawiając sobie miłe wiadomości.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.