Podsumowanie projektu przez wszystkie zespoły narodowe

SMART Society: projekt „Kill your problems, not yourself”

SMART Society: projekt „An eco-friendly solution to pollution”

SMART Society: projekt „All for love and love for all”

SMART Society: projekt „Let’s treat everyone equally”

SMART Society: projekt „Animals vs Traditions”

Gra miejska w Grudziądzu

Przygotowania do projektu SMART Society