“Unpop Populism. EUvolve Solidarity”

„CYBERBULLYING? WE OBJECT!” – wymiana w Grudziądzu

Wizyta w szkole podstawowej w Grudziądzu

Lithuanian Day

YOUTH EXCHANGE „Change up!” GRUDZIĄDZ, 17/01/2022 – 26/01/2022

„Dig’IT On” – report from the youth exchange

Wymiana młodzieży na Węgrzech

YOUTH EXCHANGE „CYBERBULLYING? WE OBJECT!”

Training course in Jordan – what’s happening?